Historie

Uit de archieven blijkt dat sinds 1704 het huidige woonhuis bestaat, waarschijnlijk zijn delen van het woonhuis nog ouder. In die tijd heeft het huis dienst gedaan als boerenbedrijf, totdat het woonhuis in 1787 een pastorie werd.

In 1787 werd naast de huidige boerderij een schuurkerk gebouwd. In de Bergen, op de huidige plaatsaanduiding Lange Broekstraat 2a, kwam de schuurkerk tot stand. De kerk werd gewijd aan St.Bavo. Volgens een beschrijving uit 1847 was het een langwerpig gebouw, voorzien van een koepeltorentje op de voorgevel. Bij het woonhuis is nog te zien dat aan de zijkant een deur heeft gezeten hetgeen de toegang vormde naar de schuurkerk vanuit het woonhuis. De in 1934 gebouwde schuur , waarin nu het appartement Het Boerenhuis in gesitueerd is,staat een tiental meter verder van de weg, maar nagenoeg op dezelfde plaats als de voormalige schuurkerk.